place-symboli

Allogate Place on uudenlainen kiinteistönjohtamisen palveluverkosto, jonka muodostavat alan parhaat toimijat. Tarjoamme pitkälle kehitettyjä, skaalautuvia palvelu- ja tuotekonsepteja.

Tarjoamme helpon ja luotettavan tavan hankkia kiinteistöalan asiantuntija- ja ohjelmistopalveluja.

Lähtötiedot

Ajantasaista tietoa kohteen kunnosta ja rakennusosien tilasta tarvitaan kaikissa kiinteistön elinkaaren vaiheissa – puutteellinen dokumentaatio hankaloittaa kiinteistöstrategian laatimista, korjaushankkeiden suunnittelua ja kiinteistöä koskevaa päätöksentekoa.

Allogate on kehittänyt valmiin prosessin kiinteistön lähtötietojen kartoittamiseen. Tarjoamme pitkälle viedyt palveluratkaisut muun muassa hormi-, märkätila- ja haitta-ainekartoituksiin, ajantasapiirustuksiin ja projektin ohjaamisen auditointiin. Ajantasainen tieto kiinteistösi kunnosta säästää aikaa ja rahaa sekä saneeraushankkeiden suunnittelussa että toteutuksessa.

Modernit työskentelytavat ja hankemuodot

Rakennuskannan ikääntymisen ja tilakysynnän muutosten myötä korjausrakentamisen kehityspotentiaali on valtava. Korjaushankkeiden asiakkaille tuottamassa lisäarvossa ja tuottavuudessa on kuitenkin vielä parantamisen varaa. Erityisesti korjaushankkeen toteutusmuodon ja hankintamenettelyjen valinta on tilaajalle kriittinen paikka.

Mitä vaativampi ja monimutkaisempi projekti, sitä suuremmalla syyllä kannattaa harkita allianssimuotoista ryhmäkorjausta, jossa vastuut, riskit ja erikoisosaaminen jakautuvat optimaalisesti. Allogaten ryhmäkorjaus- ja allianssihankkeissa suunnittelijat, urakoitsijat ja tärkeimmät toimittajat tulevat tilaajan kumppaneiksi hankkeen suunnitteluun ja toteutukseen mahdollisimman aikaisin, jopa ennen investointipäätöstä. Lopputuloksena on kokonaisuutena johdettu, elinkaariedullinen ja kustannustehokas korjaushanke, joka voidaan hinnoitella ja aikatauluttaa luotettavasti jo varhaisessa vaiheessa.

Konversiorakentaminen

Tulevaisuudessa kaupunkirakenteen tiivistäminen tulee olemaan yhä merkittävämmässä roolissa: uudisrakentamisen sijaan lähivuosina rakennetaan yhä voimakkaammin olemassa olevien alueiden sisällä. Kasvava korjausvelka pakottaa esimerkiksi taloyhtiöt suuntaamaan katseensa ullakkorakentamiseen, ja tyhjiksi jääneille toimitilakiinteistöille voidaan kehittää uusia käyttötarkoituksia tuottavuuden lisäämiseksi.

Allogaten tavoitteena on rakennetun ympäristön kokonaisvaltainen parantaminen. Täydennys- ja muutosrakentaminen tarjoaa mahdollisuuden parantaa kaupunkialueen viihtyisyyttä ja lisätä palvelutarjontaa, mutta tärkeää on myös lisärakentamisen tuoma taloudellinen hyöty – konversiorakentamisen konseptimme avaavat kiinteistön- ja maanomistajille täysin uudenlaisia liiketoimintamahdollisuuksia.

Urban manager

Alue- ja kiinteistökehityshankkeet vaativat useiden eri tahojen intressien yhteensovittamista. Miten sovittaa saumattomasti yhteen käyttäjien tarpeet, omistajien tavoitteet ja aluekehityksen suuret linjat?

Urban Manager on palvelu, jonka lähtökohtana on ymmärtää, yhteensovittaa ja koordinoida hankkeen eri sidosryhmien – esimerkiksi kaavoittajan, sijoittajan tai asukkaiden – intressejä. Tavoitteena on muodostaa yhtenäinen näkemys lopputuloksesta, sitouttaa osapuolet yhteisiin päämääriin, edistää resurssien jakamista taloudellisesti järkevällä tavalla ja parantaa hankkeen yhteisöarvoa. Käyttäjälähtöinen toimintatapa auttaa rakentamaan toimivia, pitkän elinkaaren tiloja.

Kysy lisää:
Taskut
www.taskut.fi

Arvontuotto

Allogate vastaa kiinteistö- ja rakennusalan kasvaviin tehokkuusvaatimuksiin tarjoamalla innovatiivisia, älykkäitä ratkaisuja tuottavuuden lisäämiseen. Olemme strateginen kumppani tilaajalähtöisessä yhteistyössä, joka tähtää sijoitetun pääoman parempaan tuottoon ja taloudellisesti kestäviin ratkaisuihin.

Allogate-verkoston lisäarvo syntyy ajantasaisista rahoitus- ja investointilaskelmista, rakennusalan kärkitoimijoiden asiantuntemuksen monipuolisesta hyödyntämisestä sekä kokonaisvaltaisista ratkaisumalleista. Allogaten avulla tuot ennennäkemättömän tehokkaan tiedolla johtamisen mallin osaksi kiinteistöjesi hallintaa ja kasvatat sijoituksesi arvoa.

Kiinteistöstrategia

Allogate Plan mahdollistaa kiinteistön pitkäjänteisen elinkaarisuunnittelun: se kartoittaa kiinteistösi korjaustarpeet jopa 25 vuoden päähän ja näyttää investointitarpeen visuaalisena esityksenä. Pysyt ajan tasalla rakennusosien tilasta ja hallitset kiinteistökantasi korjauskustannuksia yhdellä ohjelmalla verkossa.

Elinkaariohjelma Allogate Plan luo puitteet suunnitelmalliseen korjaustoimintaan, kustannusten hallintaan ja taloudelliseen menestykseen. Kiinteistönomistajan päätöksenteko helpottuu huomattavasti, kun korjaushankkeiden ajankohdat ja kustannukset ovat hallittuja ja hankkeisiin ryhtyminen on tietoista ja perusteltua.

Tavoitteet ja tarpeet

Allogaten toiminta-ajatus perustuu ennakoivaan kiinteistöjohtamiseen. Ajantasaisten lähtötietojen perusteella näemme tulevat korjaus- ja täydennysrakentamistarpeet oikeaan aikaan, mikä helpottaa tehokkaan kiinteistöstrategian toteuttamista.

Ulkopuolisena asiantuntijana pystymme hahmottamaan kiinteistökannan kokonaistilanteen ja arvioimaan tulevat investoinnit tarkasti. Ymmärrämme tilaajan tarpeet ja tarjoamme kiinteistönpitoon tehokkaita kokonaisratkaisuja.

Kiinteistömarkkinointi

Allogaten kiinteistömarkkinointi-platform, tuttavallisemmin Platta, on kokonaisvaltainen, asiakaskohtaisesti räätälöity työkalu kiinteistöjen markkinointiin. Järjestelmän avulla hallinnoit helposti kiinteistöjesi markkinoitavia kohteita, kuten asuntoja ja toimitiloja, sekä vahvistat brändiäsi lisäämällä näkyvyyttä verkossa.

Allogate Platan avulla parannat kiinteistöjesi käyttöastetta, kilpailukykyä ja tuottavuutta. Kokonaisvaltaisen hallittavuuden ansiosta kulut laskevat ja tulos paranee. Kun saat jatkuvasti ajantasaista, relevanttia tietoa, pystyt ennakoimaan investointeja ja saat optimaalisen kustannushyödyn kiinteistön elinkaaren ajan.

Ylläpidon hallinta

Kiinteistön arvo säilyy vain, jos sitä ylläpidetään, korjataan ja huolletaan säännöllisesti. Järjestelmällisen ja pitkäjänteisen kunnossapitostrategian edellytyksenä on ajantasainen tieto kiinteistön kunnosta ja sen pohjalta laadittu luotettava ennuste tulevista korjaustarpeista ja niiden vaatimista investoinneista.

Allogate tarjoaa työkaluja niin kiinteistönhoitoon kuin kunnossapitoonkin. Kiinteistön ylläpitoon kuuluu rakennuksen kunnon jatkuva seuranta, ja korjaustarpeita voidaan selvittää esimerkiksi erilaisilla kuntokartoituksilla. Myös modernin teknologian mahdollistama reaaliaikainen vedenkäytön tai sähkönkulutuksen seuranta helpottaa ylläpidon hallintaa.

Energiaoptimointi

Kun vanhaa ruvetaan korjaamaan tai uutta rakentamaan, olisi hyvä miettiä, miten se tehdään mahdollisimman energia- ja kustannustehokkaasti. Onnistuneet rakennusprojektit edellyttävät huolellista vaihtoehtotarkastelua jo hankkeen alkuvaiheessa. Esimerkiksi energiatehokkuuden osalta ehditään yleensä vertailla vain muutamia vaihtoehtoja, kun on jo siirryttävä suunnitteluvaiheeseen.

Tällaisella tavanomaisella muutamien vaihtoehtojen vertailulla ei tyypillisesti löydetä parhaita ratkaisuja, koska erilaisia vaihtoehtoja on helposti satoja, tuhansia tai jopa miljoonia. Energiaoptimointi on uusi ja tehokas menetelmä seuloa parhaat ratkaisut esille päätöksenteon tueksi. Optimointi soveltuu monipuolisesti sekä korjaus- että uudisrakennuskohteisiin ja myös esimerkiksi hankkeen energiatehokkuusinvestointien sisäisen korkokannan tai sijoitetun pääoman tuoton maksimointiin.

granlund-logo

Hankeviestintä

Halutuimpien yhteistyökumppaneiden maine syntyy hyvin tehtyjen projektien kautta, ja onnistuneiden hankkeiden varaan rakentuva yrityskuva on korvaamaton kilpailuetu. Suunnitelmallinen hankeviestintä auttaa osoittamaan hyvin tehdyn työn lisäarvon.

Markkinointi- ja viestintätoimisto Taskujen tarjoamat hankeviestintäpalvelut ulottuvat perinteistä työmaatiedottamista laajemmalle. Viestintä tukee hankkeen onnistumista sidosryhmien osallistamisesta aina valmiiden kohteiden myyntiin ja markkinointiin. Aktiivinen hankeviestintä parantaa myös alueen vetovoimaisuutta ja asukasviihtyvyyttä. Hyvin suunniteltu ja toteutettu hankeviestintä tuo projektille lisäarvoa ja vahvistaa hankkeen toimijoiden brändiä.

Kysy lisää:
Taskut
www.taskut.fi

Modulaariset palvelukonseptit

Rakennusalalla ja tuoteteollisuudessa kaivataan yhä tehokkaampia rakentamisen konsepteja ja uusien ratkaisujen kehittämistä. Allogate tarjoaa pitkälle vietyjä, innovatiivisia ja modulaarisia palvelukonsepteja, jotka lisäävät kilpailukykyä ja parantavat tuottavuutta.

Uudet korjaus- ja lisärakentamismenetelmät sekä yhteistyömallit tuovat hankkeisiin sekä aikataulu- että kustannussäästöjä. Hyödynnämme rohkeasti teknologisia innovaatioita, jotka ovat syntyneet ennakkoluulottoman ajattelun, kokeilunhalun sekä pitkäjänteisen tuotekehityksen tuloksena. Haluamme olla pitkäjänteisesti mukana rakennetun ympäristön kehittämisessä ja näyttää suunnan tulevaisuuden rakentamiselle.

Ullakko

Lighthouse – lisäkerros on nopea, laadukas ja vaivaton ratkaisu taloyhtiöille ja rakennuttajille.  Lisäkerros parantaa myös talonyhtiön energiatehokkuutta ja samalla talo saa uuden vesikatteen.

Täysin varusteltuna tehtaalta tontille

Muuttovalmiit moduulit on viimeistelty valmiiksi jo tehtaalla kiinteitä kalusteita, ulko- ja sisäpintoja ja vesikattoa myöten. Valmiiksi viimeistelty sisustus voidaan määritellä kokonaan räätälöidysti ja myös LVIS-asennukset, märkätilojen kaakeloinnit, keittiö ja esim. sauna odottavat käyttövalmiina. Ulkoseinissä on tyypillisesti lämpörappaus, mutta myös muut pintamateriaalit ovat mahdollisia. Tontilla valmiit moduulit nostetaan rakennuksen katolle kätevästi ajoneuvonosturin avulla.

Fixcel Lighthouse tilaelementtikerroksen edut:

 • Nopea, laadukas ja vaivaton ratkaisu sekä asukkaille että yhtiölle
 • Valmiit ullakkohuoneistot 3-4 kk:ssa.
 • Rakennuttajalle 3-kertainen pääomankiertonopeus verrattuna perinteisesti tehtyyn ullakkorakentamiseen

Ullakko

Hissi

Fixcelin hissitornituotteet ja niiden nopea asukasystävällinen asennus edustavat uusinta teknologiaa. Hissityshanke voidaan toteuttaa nopeimmillaan muutamassa viikossa useiden kuukausien paikallarakentamisen sijaan. Hissitornit toimitetaan täysin tehdasvalmiina, sisä- ja ulkopintojen viimeistelyä ja sähköistyksiä myöten. Hissitornin asennus on nopeaa eikä aiheuta häiriöitä asumiselle. Torneihin voidaan asentaa useiden eri hissivalmistajien hissejä jo tehtaalla.

Fixcel hissi- ja porrasratkaisun edut: 

 • Nopea ja vaivaton asennus
 • Lyhyempi rakennusaika
 • Vähemmän häiriöitä asukkaille

Hissi

Flowall

FLOWALL on allianssipohjainen yhteishanke, jossa mukana toteuttamassa ovat vahvat rakennusalan ammattilaiset.

Uusi hankekonsepti takaa parhaan lopputuloksen ja alan parhaiden ammattilaisten yhteistyö mahdollistaa uudenlaisen projektinhallinnan ja uudet hankemuodot. Korjaushankkeen laajuus ja laatutaso määritellään valintakoriajatteluun perustuvalla allokointimallilla ja järjestelmä on valittavissa jo hankesuunnitteluvaiheessa. Yhteistyöstä ja allokointimallista seuraa hankkeen elinkaariedullisuus ja kustannustietoisuus.

Hanke voidaan hinnoitella ja aikatauluttaa luotettavasti jo varhaisessa vaiheessa.

Uponorin ydintavoite on luoda parempia elinympäristöjä yhdessä kumppaneiden kanssa. Kaikki ratkaisut oli sitten kyseessä talotekniikka tai yhdyskuntatekniikka, auttavat luomaan elinympäristöjä, joissa ihmisten on mukava elää ja työskennellä. Läheinen työskentely muiden rakennusalan ammattilaisten kanssa takaa meille uusimman tieto-taidon alalta ja tuo pitkän kokemuksen avuksi kaikkiin projekteihin.

Palvelut FLOWALL-allianssissa

 • Flowall-tekniikkaseinän valmistus
 • Putket & LVI-ratkaisut

Uponor – Simply more

Consti on johtava korjausrakentamisen moniosaaja, joka alansa edelläkävijänä parantaa ihmisten elinympäristöä. Consti vastaa korjausrakentamisen kasvavaan tarpeeseen, koska Suomessa on jo pitkään rakennettu enemmän uutta kuin korjattu vanhaa.

Palvelut FLOWALL-allianssissa

 • Esisuunnitteluvaiheen kustannuslaskelmat ja vaihtoehtojen tarkastelut
 • Suunnittelun ohjaaminen sovitun tavoitebudjetin mukaisesti
 • Tuotannon ja aikataulutuksen suunnittelu siten, että projektien läpimenoaika optimoidaan teollisella esivalmistuksella ja tuotannon ohjauksella
 • Laaja toimittajaverkosto ja hankintojen toteutus tilaajan etujen mukaisesti
 • Korjausrakentamisen elinkaaripalvelut tarvittavine ylläpitotöineen
 • Uudentyyppisten yhteistoimintaurakoiden hankinta- ja sopimusmallit
 • Työmaaprosessin ja asennustekniikan jatkuva parantaminen
 • Ammattitaitoinen henkilöstö, osaamisen kehittäminen ja koulutus myös uusiin menetelmiin

Kaikki korjausrakentamisen constit!

Puustelli tuottaa laadukkaita keittiön ja muiden tilojen kalustekokonaisuuksia täyden palvelun periaatteella.

Palvelut FLOWALL-allianssissa

 • Keittiökalusteiden ja -koneiden sekä oheistuotteiden mitoitus, toimitus ja asennus

Suomalaisia laatukeittiöitä jokaiselle

Sweco on Suomen johtavia rakennetun ympäristön ja teollisuuden asiantuntijayrityksiä. Sweco luo kestävää arvoa asiakkaille ja yhteiskunnalle tuottamalla korkeatasoisia asiantuntijapalveluita. Suoraviivainen liiketoimintamallimme perustuu asiakaslähtöisyyteen.

Palvelut FLOWALL-allianssissa

 • Kokonaisvaltainen suunnittelu (Ark, Rak, LVI, S, Energia)
 • Tietomallinnus kaikilla suunnittelualoilla
 • Suunnitteluratkaisujen kehittäminen

Sustainable engineering and design

Rakennuttajatoimisto Valvontakonsultit Oy on rakennuttamis-, suunnittelu- ja kiinteistöalan konsulttitoimisto. Toiminta perustuu vahvaan ammattitaitoon ja luottamuksellisiin suhteisiin tilaajan edunvalvojana. Kehitystyö on keskeinen osa toimintaa. Kehityksen hedelmistä loistava esimerkki on FLOWALL-hankekonsepti, joka vastaa uusiin asiakastarpeisiin innovatiivisella tavalla.

Palvelut FLOWALL-allianssissa

 • Projektinjohto- ja rakennuttamistehtävät
 • Palvelut alkavat tilaajan tarpeiden kartoituksesta ja jatkuvat aina takuuajan tehtäviin saakka.
 • Lähtökohtana uudet ajatukset

Korjaushankkeen laajuus ja laatutaso määritellään valintakoriajatteluun perustuvalla allokointimallilla. Malli tuo hankkeeseen elinkaariajattelun hyödyt.
Hankemuoto valitaan tilaajan edun mukaisesti. Laaja kokemuksemme hankemuodoista mahdollistaa jopa allianssimuotoisen yhteistyön.

Asiakashaasteesta tavoitteen mukaiseksi hankkeeksi – ASTETTA PAREMMIN°

Flowall

Tuotekortit

Haitta-ainekartoitus

Haitta-ainekartoituksen tarkoituksena on selventää ja määrittää kohteen rakenteissa ja rakennusosissa esiintyvät terveydelle ja ympäristölle haitalliset aineet sekä niiden määrät ja rakennusosakohtainen sijainti.

Lataa esite haitta-ainekartoituksesta

Hormikartoitus

Hormikartoituksen tarkoituksena on selventää ja määrittää kiinteistön kaikkien hormien kunto, koko, sijainti, mitä tiloja ne palvelevat, mihin korkoon ne päättyvät ja onko niissä tukkeumia tai muita vikoja ja puutteita. Hormikartoitus toimii korjaushankkeen toteutussuunnittelun lähtötietona. Siksi on suositeltavaa tehdä se ennen suunnitteluvaiheen alkamista.

Lataa esite hormikartoituksesta

Märkätilakartoitus

Märkätilakartoituksen tarkoituksena on selvittää, missä kunnossa kiinteistön kaikki märkätilat ovat. Kartoituksessa havainnoidaan tilan tai rakenteen kosteustilanne mahdollisten vaurioiden havaitsemiseksi. Märkätilakartoitus toimii lähtötietona korjaushankkeelle ja on keskeisessä asemassa valittaessa putkiremontin toteutusvaihtoehtoja.

Lataa esite märkätilakartoituksesta

Projektin ohjaamisen auditointi

Projektin ohjaamisen auditoinnin tarkoituksena on selvittää hankkeen kulku ja mahdollisten laatupoikkeamien syyt. Auditoinnissa selvitetään hankkeen onnistumiset ja epäonnistumiset nimikkeittäin HJR 12 -tehtäväluettelon mukaisesti. Raportin perusteella laaditaan kehitysehdotuksia projektinohjaustoimenpiteistä, joilla tavoitteet on mahdollista saavuttaa tulevissa hankkeissa. Tulosten läpikäynti ja kehitysehdotukset laaditaan tilaajan kanssa työpajamenettelyllä, jonka avulla jalostetaan toimintaohjeet tuleviin hankkeisiin.

Lataa esite projektin ohjaamisen auditoinnista

Ajantasapiirustukset (2D)

Ajantasaista piirustustietoa tarvitaan kaikissa kiinteistön elinkaaren vaiheissa – aina asunnon myyntitilanteesta koko kiinteistöä koskevaan korjaustyöhön saakka. Oikea huoneistoalatieto säästää aikaa ja rahaa suunnittelussa ja toteutusvaiheessa. Digitaalisista piirustuksista on hyötyä myös tulevia muutoksia suunniteltaessa.

Lataa esite ajantasapiirustuksista

Tuotekortit